به مبروک آلمان خوش آمدید

برای شروع زندگی‌ جدید در آلمان


در گیری‌‌های نظامی در سوریه و عراق به موج بی‌ سابقه آی‌ از پناهندگان به آلمان شده است

به این پناهندگان باید کمک فوری در موارد مختلف از جمله کارهای اداری، فعالیت‌های تفریحی، مراقبت از کودکان، آموزش زبان، مسکن و پیدا کردن محل کار را نامبرد

 

با توجّه به این حال اکثر مردم آلمان نمی‌دانند چطور و چگونه آنها به پناهندگان کمک کنند و همچنین نیاز به چه وسایلی‌ دارند

به همین ترتیب برای پناهندگان مشگل است نیازها و خواسته‌های خود را به خاطر نداشتن تسلط به زبان برای پیشنهادات خصوصی و شخصی‌ را پیدا نموده و پذیرا شوند

 

! مبروک آلمان این وضعیت را تغییر خواهد داد

ما در صفحه وب سایت امکان تماس با لیست آدرسها، اطلاعات تماس و اطلاعات پناهندگی - انجمن ،های خیریه، انجمن‌ها و جوامع، همچنین مؤسسات خیریه خصوصی را میدهیم 

 

از این تاریخ می‌توان خیلی سریع تر  و بدون بو رو کراتی سازماندهی داده شود

علاوه بر این امکان میدهیم تا پناهندگان به طور مستقیم با انجمن ما و امدادگران و ارتباطت با یکدیگر را بر قرار کنند

از این طریق میتوانند مردم با همدیگر تبادل نظر کنند و کمکهای خصوصی را در اختیارشان بگذارند

 

با برشورما میتوانند پناهندگان و امدادگران این امکان را دارند

تدر مورد محل فعالیت‌های اوقات فراغت، امکانات مراقبت،پیشنهادات شغلی‌ و مسکن، سایر کمکهای مختلف زندگی‌ روزمره اطلاع و تبادل نظر کنند